Målsättning

Möta våra medmänniskor i utsatta situationer i ögonhöjd.

Ibland hamnar vi i situationer som vi kanske trodde var omöjliga för oss att hamna i. Ensamhet, utanförskap, missbruk, psykisk ohälsa, ekonomisk kris eller annat svårt kan prägla våra liv. När vi är där blir det många gånger svårt att hitta gemenskaper där vi känner oss välkomna och trygga. Det blir så lätt vi och dom andra. Vi som misslyckats och dom som det går så bra för eller vi som har det bra och de andra som hamnat utanför.

 

Några citat ur stadgarna:

Kyrkornas OmsorgsCentrum i Kungälv har uppdraget att, utifrån en människosyn med Jesus Kristus som förebild och källa till kraft och inspiration, genom samarbete med församlingar och kommunen skapa intresse och förutsättningar för ett socialt och diakonalt arbete för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer.